Λαπαροσκόπηση

Τι είναι η Λαπαροσκόπηση;

Η λαπαροσκόπηση είναι μια χειρουργική τεχνική η οποία επιτρέπει στον ιατρό να έχει πρόσβαση στα εσωτερικά όργανα, χωρίς να κάνει μεγάλες τομές. Αποτελεί την πιο σημαντική τεχνική της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (Minimally Invasive Surgery) και έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι της παραδοσιακής ανοιχτής χειρουργικής.

Η λαπαροσκόπηση διεξάγεται με τη χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας με σημαντικότερο το λαπαροσκόπιο, ένα ειδικό όργανο με ενσωματωμένη κάμερα και πηγή φωτός, που εισέρχεται στο εσωτερικό της κοιλιακής κοιλότητας ή της λεκάνης και την απεικονίζει, μέσω ενός συστήματος που περιέχει βίντεο υψηλής ευκρίνειας HD -4K-3D, συσκευή εγγραφής και οθόνες.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της Λαπαροσκόπησης;

Η λαπαροσκόπηση υπερτερεί σημαντικά έναντι της παραδοσιακής ανοιχτής χειρουργικής. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της ως τεχνική είναι:

  • Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος
  • Χρήση μικρών τομών και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
  • Μειωμένη απώλεια αίματος
  • Μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος
  • Βραχύτερος χρόνος νοσηλείας και ανάρρωσης
  • Ταχύτερη επιστροφή στην καθημερινότητα
  • Σπάνια πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών (πχ. λοιμώξεις ή διαταραχές στην επούλωση των ιστών).
  • Μικρός κίνδυνος εμφάνισης μετεγχειρητικών συμφύσεων

Πώς διενεργείται η λαπαροσκόπηση;

Στις γυναικολογικές εφαρμογές της, η λαπαροσκόπηση πραγματοποιείται με μια μικρή τομή κοντά στον ομφαλό, μέσω της οποίας ο ιατρός εισάγει το λαπαροσκόπιο. Έπειτα, μέσω του λαπαροσκοπίου διοχετεύει αέριο, συγκεκριμένα διοξείδιο του άνθρακα, με στόχο να επεκτείνει και διαστέλλει την κοιλιακή κοιλότητα, επιτρέποντας την καλύτερη απεικόνιση όλων των ενδοκοιλιακών οργάνων και δημιουργώντας ένα άνετο χειρουργικό πεδίο. Ταυτόχρονα, το λαπαροσκόπιο αναμεταδίδει την εικόνα σε μια ή περισσότερες οθόνες υψηλής ευκρίνειας, προσφέροντας στον ιατρό μια καθαρή εικόνα της περιοχής.

Στη συνέχεια, ανάλογα με το είδος της επέμβασης, ο ιατρός εκτελεί δύο ή τρεις μικρές τομές στην κοιλιά, διαμέσου των οποίων διέρχονται τα χειρουργικά εργαλεία, ώστε να φτάσουν στο κατάλληλο σημείο. Μόλις ολοκληρωθεί η επέμβαση, όλα τα εργαλεία αφαιρούνται, απελευθερώνοντας το αέριο από το εσωτερικό της κοιλιάς. Στη συνέχεια, οι μικρές τομές ράβονται με την τεχνική της πλαστικής χειρουργικής ολοκληρώνοντας τη διαδικασία.

Η διάρκεια μιας λαπαροσκοπικής χειρουργικής επέμβασης ποικίλλει ανάλογα με την πολυπλοκότητά της: από 15-30 λεπτά σε περιπτώσεις διαγνωστικής λαπαροσκόπησης έως και πάνω από 2 ώρες, όταν πρόκειται για πιο δύσκολες και πολύπλοκες επεμβάσεις.

Dr Καλαντζής Χρήστος

Μαιευτήρας - Χειρoυργός Γυναικολόγος
MSc - PhD
Διδάκτωρ Ιατρικής Αθηνών