Πρόσθια Κολπορραφία

Γράφει ο ιατρός κ. Χρήστος Καλαντζής

Χειρουργός Γυναικολόγος MSc-PhD

Τι είναι η πρόσθια κολπορραφία?

Η πρόσθια κολπορραφία είναι η επέμβαση που πραγματοποιείται για την αποκατάσταση της πρόπτωσης του πρόσθιου κολπικού τοιχώματος, γνωστή και ως κυστεοκήλη.

Διαβάστε περισσότερα για την κυστεοκήλη ΕΔΩ.

Πως πραγματοποιείται η πρόσθια κολπορραφία?

Η πρόσθια κολπορραφία πραγματοποιείται κολπικά. Αυτό σημαίνει πως δεν θα έχετε εμφανείς ουλές και ράμματα μετά το χειρουργείο.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης γίνεται αποκατάσταση του χάσματος που οδηγεί σε "πτώση"  της ουροδόχου κύστης εντός ή και εκτός του κόλπου. Για να επιτευχθεί αυτό, τοποθετούνται ειδικά απορροφήσιμα ράμματα στους ιστούς μεταξύ του κόλπου και της ουροδόχου κύστης (περιτονίας). 

Επίσης, για την αντιμετώπιση της κολπικής χαλάρωσης και τη βελτίωση της σεξουαλικής ζωής γίνεται αφαίρεση τμήματος του κόλπου.

Ποια άλλα πλεονεκτήματα έχει η πρόσθια κολπορραφία?

Κατά τη διάρκεια της πρόσθιας κολπορραφίας δεν γίνεται χρήση πλέγματος ή άλλου συνθετικού υλικού και η αποκατάσταση της κυστεοκήλης γίνεται με την ενίσχυση των δικών σας ιστών.

Αν και κύριος στόχος της επέμβασης είναι η αποκατάσταση της πρόπτωσης, μεγάλο ποσοστό των γυναικών θα έχουν περισσότερα οφέλη όπως:

  • καλύτερη ποιότητα ζωής και αυτοπεποίθηση
  • καλύτερη σεξουαλική ζωή 
  • ικανοποιητικότερη κένωση της ουροδόχου κύστης

Τι αναισθησία θα χρειαστεί για την πρόσθια κολπορραφία?

Η πρόσθια κολπορραφία μπορεί να γίνει με ραχιαία/επισκληρίδιο ή γενική αναισθησία.

Πόσο διαρκεί η πρόσθια κολπορραφία?

Η διάρκεια της πρόσθιας κολπορραφίας εξαρτάται από το βαθμό της πρόπτωσης (δηλαδή το πόσο μεγάλη είναι η κυστεοκήλη) αλλά και το εάν θα γίνει παράλληλα κάποια άλλη επέμβαση.

Η πρόσθια κολπορραφία μπορεί να συνδυαστεί με άλλες επεμβάσεις?

Ναι!

Η πρόσθια κολπορραφία μπορεί να συνδυαστεί με οπίσθια κολπορραφία για την αποκατάσταση συνυπάρχουσας ορθοκήλης ή και με πλαστική περινέου.

Επίσης, μπορεί να γίνει ταυτόχρονα τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης (TVT-TOT) για την αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια.

Τέλος, η πρόσθια κολπορραφία μπορεί να είναι μέρος μίας κολπικής υστερεκτομής -δηλαδή της αφαίρεσης της μήτρας κολπικά- συνήθως λόγω πρόπτωσης.

Τι εναλλακτικές επιλογές έχω για την αποκατάσταση της κυστεοκήλης?

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποκατάσταση της κυστεοκήλης μπορεί να γίνει συντηρητικά με χρήση κολπικών πεσσών

Σπάνια επιλέγεται αυτή η μέθοδος καθώς η πρόσθια κολπορραφία έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, γίνεται κολπικά και έχει σύντομη αποθεραπεία.

Dr Καλαντζής Χρήστος

Μαιευτήρας - Χειρoυργός Γυναικολόγος
MSc - PhD
Διδάκτωρ Ιατρικής Αθηνών