Υπερηχογραφήματα στην εγκυμοσύνη

Τα υπερηχογραφήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι απαραίτητα καθώς παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη της εγκυμοσύνης και την ανάπτυξη του εμβρύου.

Η υπερηχογραφία είναι μία ασφαλής, μη επεμβατική μέθοδος με μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια  που χρησιμοποιεί ακουστικά κύματα υψηλής συχνότητας για την απεικόνιση του εμβρύου.

Η υπερηχογραφική εξέταση μπορεί να γίνει είτε διακολπικά ή διακοιλιακά. Στην αρχή της κύησης ο υπερηχογραφικός έλεγχος γίνεται διακολπικά καθώς το έμβρυο είναι πολύ μικρό και η μήτρα είναι χαμηλά στην κοιλιά.Το διακολπικό υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται και στο δεύτερο τρίμηνο για τη μέτρηση του μήκους του τραχήλου.

Τα 4 βασικά υπερηχογραφήματα κύησης είναι:

 • Υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης
 • Υπερηχογράημα αυχενικής διαφάνειας
 • Υπερηχογράφημα Β επιπέδου
 • Υπερηχογράφημα Doppler

Υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης

 

Πότε γίνεται το υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης?

Γίνεται μεταξύ 6ης και 9ης εβδομάδας κύησης

 

Τι πληροφορίες μπορεί να μας δώσει το υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης?

Το υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης προσφέρει πληροφορίες για:

1. την ακριβή ηλικία κύησης

Το υπερηχογράφημα στο πρώτο τρίμηνο της κύησης είναι πολύ ακριβές όσον αφορά στον υπολογισμό της ηλικίας κύησης με βάση τη μέτρηση του κεφαλουραίου μήκους του εμβρύου (CRL).

2. την απεικόνιση της καρδιακής λειτουργίας του εμβρύου

3. την εντόπιση της κύησης

Οι περισσότερες κυήσεις εντοπίζονται εντός της μήτρας. Υπάρχει όμως και η περίπτωση η κύηση να εντοπίζεται εκτός της μήτρας (συνήθως στη σάλπιγγα). Η περίπτωση αυτή ονομάζεται έκτοπος ή εξωμήτριος κύηση και είναι αρκετά επικίνδυνη αν δεν αναγνωριστεί νωρίς και αντιμετωπιστεί επιτυχώς.

4. τον αριθμό των εμβρύων

Το υπερηχογράφημα δείχνει αν κυοφορείται ένα ή περισσότερα έμβρυα.

 

Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας

Πότε γίνεται το υπερηχογράφημα αυχενικής Διαφάνειας?

Ο κατάλληλος χρόνος για την εξέταση της αυχενικής διαφάνειας είναι μεταξύ της 11ης και 14ης εβδομάδας.

 

Τι είναι το υπερηχογράφημα αυχενικής Διαφάνειας?

Είναι το υπερηχογράφημα κατά το οποίο γίνεται η μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας του εμβρύου (Nuchal Translucency – NT).

Ταυτόχρονα, γίνονται και άλλες υπερηχογραφικές μετρήσεις που περιλαμβάνουν την παρουσία ή όχι του ρινικού οστού, τη ροή του αίματος στην τριγλώχινα βαλβίδα, τη ροή του αίματος στο φλεβώδη πόρο και τη καρδιακή συχνότητα.

Επίσης, ελέγχεται και η πιθανότητα να αναπτύξει η έγκυος προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη, με την μέτρηση του Doppler των μητριαίων αγγείων της εγκύου, τα δημογραφικά στοιχεία της εγκύου και το ιατρικό και μαιευτικό ιστορικό της

Η αυχενική διαφάνεια σε συνδυασμό με τους βιοχημικούς δείκτες free-βhcG και PAPP-A μπορεί να υπολογίσει με υψηλή ακρίβεια την πιθανότητα για σύνδρομο Down αλλά και για κάποιες άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

 

Υπερηχογράφημα Β Επιπέδου

Πότε πραγματοποιείται το υπερηχογράφημα Β' Τριμήνου;

Πραγματοποιείται μεταξύ της 20ης και της 24ης εβδομάδας.

Ποιος είναι ο σκοπός του υπερηχογραφήματος Β Επιπέδου?

Κύριος σκοπός του είναι ο λεπτομερής έλεγχος της εμβρυϊκής ανατομίας.

Ένα φυσιολογικό υπερηχογράφημα Β΄ επιπέδου μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο να έχει το έμβρυο κάποια σοβαρή συγγενή ανωμαλία, χωρίς όμως να τον εξαλείφει.

Επίσης παρέχει πληροφορίες για την  θέση και το βαθμό ωρίμανσης του πλακούντα, την ποσότητα του αμνιακού υγρού, την πιθανότητα πρόωρου τοκετού, καθώς και για την πιθανότητα να αναπτύξει η έγκυος προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη.

Πόσο διαρκεί το υπερηχογράφημα β-επιπέδου;

Το υπερηχογράφημα β-επιπέδου διαρκεί περίπου 20 με 30 λεπτά.

Ο υπερηχογραφιστής ελέγχει τα όργανα του εμβρύου, τα οποία στο διάστημα αυτό είναι ευδιάκριτα. Έτσι για παράδειγμα ελέγχεται το στομάχι, η καρδιά, οι ουροδόχος κύστη, αλλά και τα άκρα, καθώς και ο εγκέφαλος. Στο υπερηχογράφημα αυτό μάλιστα φαίνεται καθαρά και το φύλο του μωρού σας!

Πώς γίνεται η εξέταση β-επιπέδου;

Το υπερηχογράφημα β-επιπέδου γίνεται κοιλιακά. Εντούτοις, χρήσιμο είναι να γίνει και ένα κολπικό υπερηχογράφημα, διότι αυτό μας δίνει αξιόπιστες μετρήσεις για το μήκος του τραχήλου.

Το μήκος του τραχήλου είναι ένας πολύ χρήσιμος δείκτης, ο οποίος μας δίνει στοιχεία για τις πιθανότητες πρόωρου τοκετού.

 

Υπερηχογράφημα ανάπτυξης του εμβρύου/Doppler:

Πότε πραγματοποιούνται τα υπερηχογραφήματα ανάπτυξης-Doppler?

Τα υπερηχογραφήματα ανάπτυξης του εμβρύου μπορούν να διενεργηθούν από την 24η εβδομάδα όπου ολοκληρώνεται το 2ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.

Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει ένδειξη, η εξέταση συστήνεται να πραγματοποιείται την 31η ή 32η εβδομάδα της κύησης με χρονικό διάστημα επανάληψης έπειτα από τέσσερις εβδομάδες.

Τι ελέγχεται κατά το Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης του Εμβρύου;

 Κατά το υπερηχογράφημα ανάπτυξης του εμβρύου ελέγχονται και αξιολογούνται τα εξής:

 • Η βιομετρία (περίμετρος εμβρυικής κεφαλής, κοιλίας και μήκος μηριαίου οστού) και ο υπολογισμός του βάρους
 • Οι κινήσεις του εμβρύου
 • Η ποσότητα του αμνιακού υγρού
 • Η σύσταση και η θέση του πλακούντα
 • Τα όργανα του εμβρύου
 • Η πιθανότητα πρόωρου τοκετού
 • Ο συνδυασμός υπερηχογραφικών μετρήσεων με καρδιοτοκογραφικό έλεγχο αποτελεί το λεγόμενο βιοφυσικό προφίλ του εμβρύου.

Τι ελέγχεται με το Υπερηχογράφημα Doppler?

Με το υπερηχογράφημα Doppler ελέγχεται η ταχύτητα ροής του αίματος στον ομφάλιο λώρο καθώς, στη μέση εγκεφαλική αρτηρία και το φλεβώδη πόρο.

Η συγκεκριμένη εξέταση προσφέρει σημαντικές πληροφορίες με τις οποίες διαπιστώνεται εάν η τροφοδοσία ανάμεσα στο έμβρυο και τον πλακούντα είναι φυσιολογική.

Ποια προβλήματα μπορεί να αναδείξει το Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης Εμβρύου?

 • Κατά τον υπέρηχο μπορεί να αναδειχθούν προβλήματα που περιλαμβάνουν:
 • Έμβρυο με υπολειπώμενη ανάπτυξη-IUGR (μικρό για την ηλικία κύησης)
 • Μακροσωμία εμβρύου (μεγάλο έμβρυο για την ηλικία κύησης). Σε αυτήν την περίπτωση πιθανόν συνυπάρχει διαβήτης
 • Μη φυσιολογική ποσότητα του αμνιακού υγρού – Είτε αυξημένη είτε μειωμένη
 • Ανωμαλία στην ανατομία του εμβρύου
 • Η θέση του πλακούντα είναι προδρομική – Τοποθετείται κοντά στον τράχηλο της μήτρας
 • Ισχιακή ή λοξή προβολή του εμβρύου – Κατά το τέλος της κύησης, το έμβρυο δεν έχει πάρει θέση με το κεφάλι προς τη λεκάνη 

Πότε πρέπει να γίνεται συχνότερα το υπερηχογράφημα ανάπτυξης-Doppler?

 • H εξέταση πρέπει να γίνεται πιο τακτικά στις εξής περιπτώσεις:
 • Μη φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου
 • Αυξημένη ή μειωμένη ποσότητα του αμνιακού υγρού
 • Ελαττωμένα εμβρυικά σκιρτήματα
 • Πρόωρες συσπάσεις της μήτρας
 • Αιμορραγία
 • Διαβήτη Κύησης
 • Προεκλαμψία -Υπέρταση Κύησης
 • Επιπλοκές σε προηγούμενη κύηση όπως ο πρόωρος τοκετός, η προεκλαμψία, κ.α.
 • Πολύδυμη Κύηση

Συνεχίστε την Ανάγνωση

Προεκλαμψία
Η προεκλαμψία είναι μία επιπλοκή της εγκυμοσύνης που επηρεάζει μέχρι και 8 στις 100 έγκυες γυναίκες. Προκαλεί αυξημένη αρτηριακή πίεση και εμφάνιση λευκώμα τος στα ούρα. Συνήθως είναι ήπια και επηρεάζει ελάχιστα την εγκυμοσύνη, όμως σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απειλήσει τόσο την υγεία της εγκύου όσο και του εμβρύου.
Διαβήτης Κύησης
Ο Διαβήτης που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι γνωστός ως Διαβήτης Κύησης. Συμβαίνει επειδή το σώμα της εγκύου δεν μπορεί να παράγει αρκετή ινσουλίνη ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της εγκυμοσύνης και να ρυθμίσει τα επίπεδα γλυκόζης. Ο Διαβήτης Κύησης είναι αρκετά συχνός και εμφανίζεται σε περίπου 5 στις 100 εγκυμοσύνες.
Παρακολούθηση Εγκυμοσύνης
Η εγκυμοσύνη είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στη ζωή μιας γυναίκας ή ενός ζευγαριού. Είτε είναι προγραμματισμένη είτε αναπάντεχη σίγουρα έχετε ενθουσιασμό, χαρά αλλά και πολλές απορίες ή ανησυχία. Οι πληροφορίες σχετικά με την εγκυμοσύνη είναι πολλές και μπορεί να προέρχονται από το διαδίκτυο, τους φίλους ή τους συγγενείς. Κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή, το ίδιο και η εγκυμοσύνη της.

Dr Καλαντζής Χρήστος

Μαιευτήρας - Χειρoυργός Γυναικολόγος
MSc - PhD
Διδάκτωρ Ιατρικής Αθηνών